GROUP 1

Alonday, Mhonick A.
Alunan, Jan Gail B.
Argonza, Christine Joyce A.
Aseo, Ida Denize I.
Austria, Regine S.
Avila, Ma. Katrina R.
Azul, Samantha Katherine A.
Balberona, Robilyn S.

CASE:

Mr. Danielle Fuentes, 55 year old male patient was admitted to the medical ward

due to abdominal pain.

1week PTA, he experienced nausea and vomiting every after meal.

Persistence of symptoms prompted consult VS were as follows:

T-38.5 C; PR-120 bpm; RR-25 cpm; BP-110/80 mmHg

Bowel movement: 2x/shift; OU: 50 cc/hour

Doctor's Orders:

Infuse iVF #1 PNSS 1L to run for 16 hours


Drop factor-20 gtts/cc

Administer the following medications:

Incorporate Gentamycin Sulfate 40 mg to present IVF STAT

Stock dose: 40 mg/ampule

Fenofibrate 100 mg tab p.o OD

Stock dose: 200 mg tab

Buscopan 20 mg tab/IV push TID

Stock dose: 10 mg/1.5 ml

Medical diagnosis: T/C Peptic Ulcer Disease
I. PATIENT PROFILE


Name of the patient: DF

Age: 55 year old

Gender: Male

Chief Complaint:

Abdominal Pain

History of Present Illness: The patient experienced nausea and vomiting every after meal.

Medical Diagnosis: Peptic Ulcer Disease (PUD)II. TPR SHEET

untitled.JPG


III. PATHOPHYSIOLOGY

patho.JPG

IV.DRUG STUDY


BUSCOPAN

DRUG

CLASSIFICATION

ACTION

INDICATION

CONTRAINDICATION

ADVERSE EFFECT

NURSING RESPONSIBILITY

GENERIC NAME:
Hyoscine Butylbromine

BRAND NAME:
Buscopan

Route:
TIV
Antispasmodic
ang gamot na ito ay nakakawalang kirot sa bituka at pantog at ni-rerelaks ang kalamnan ng tyan.
>ito ay para i kontrol ang sakit ng tyan na gawa ng kabag o hangin sa tiyan.
Myasthenia gravis,
megacolon.
Parenteral
Untreated narrow-
angle glaucoma,
prostate
hypertrophy w/
urinary retention,
mechanical
stenosis of GIT,
tachycardia
>mabilis na pagtibok ng puso
>hirap sa pag ihi
>allergy at reaksyon sa balat
>madalang na makakaramdam ng paghirap sa paghinga

>pag labo ng paningin>pananakit sa pinag inijeksyonan ng gamot

>madalang ang pag kakaron ng shock
>iwasan and pag mamaneho at pag mamanipula ng makinarya pagkatapos ma-injeksyonan ng gamot
>iwasan ang sobrang init.

GENTAMYCIN SULFATE

DRUG

CLASSIFICATION

ACTION

INDICATION

CONTRAINDICATION

ADVERSE REACTION

NURSING RESPONSIBILITY

Generic Name:
Garamycin


Brand Name:
Gentamycin Sulfate


Route:
IV at IM
Antiinfective
>ito ay may kakayahan na pumatay ng baktirya
>ito ay para gamutin ang malalang impeksyon sa tiyan, baga, sa pagihi, buto at sa balat
>kasaysayan ng di kanaisnais na reaksyon na nagawa sa pamamagitan ng normal na immune
system o dahil sa reaksyon ng lason na may kahit anong aminoglycoside antibiotic

>at ito ay ligtas gamitin ng mga buntis
>pagkaalibadbad, pagsusuka,
pansamantalang pagtaas ng
AST, ALT, at serum LDH at
bilirubin; hepatomegaly at
splenomegaly
>ulitin ang C&S kung ang
pagpapabuti ay hndi ngyari sa loob
ng 3-5 days. muling suriin ang paggamot

>tandaan: ang dosis ay pang-
kalahatang inayos para mapanatili ang
taas ng serum gentamicin concentrations ng 4–10 g/ml, at trough concentrations ng 1–2 g/ml

>kumuha ng sample ng dugo para malaman ang
taas ng serum gentamicin concentration 30min–1hr pagatapos ng IM administration, at 30min pagkatapos makumpleto ang 30–6 min IV infusion

>lab test: gawin ang C&S at renal
function bago ang unang dosis at
regular na pagitan habang ng
gagamot

V. DRUG COMPUTATION

 • Buscopan 20 mg tab/IV push TID

Stock dose: 10 mg/1.5 ml

Dose ordered: 20 mg

Dose on hand: 10 mg

Amount on hand: 1.5 ml

Computation:

20 mg/10 mg x 1.5 ml = 3 ml amount to be administered


 • Gentamycin Sulfate 40 mg to present IVF STAT

Stock dose: 40 mg/ampule

Dose ordered: 40 mg

Dose on hand: 40 mg

Amount on hand: 1 amp

Computation:

40 mg/40 mg x 1 amp = 1 ml amout to be administeredVI. IVF COMPUTATION


Infuse iVF #1 PNSS 1L to run for 16 hours, Drop factor-20 gtts/cc


= 1000ml x 20 gtts/cc
external image C:%5CDOCUME~1%5CDenize%5CLOCALS~1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image001.gif
16hr x 60min

external image C:%5CDOCUME~1%5CDenize%5CLOCALS~1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image002.gif
= 20000
960

=21gtts/minVII. NURSING CARE PLAN


Assessment
Nursing Diagnosis
Background Knowledge
Plan of care
Intervention
Rationale
Evaluation
Subjective:
"Sumasakit ang sikmura ko pagkatapos kumain", sinabi ng pasyente.

Objective:

 • Pagsimangot
 • Balisa
 • Pain scale of 6 out of 10.
 • V/S ay ang mga sumusunod:
T-38.5
PR-12O bpm
RR- 25 cpm
BP-110/8 mmHg
Panandaliang Sakit na may kaugnayan kemikal na pagkasunog ng sikmura.
* Ang kemikal na pagkasunog ng sikmura ay nagiging dahilan ng pagkasira ng G.I. lining at nagiging resulta ng panandaliang sakit.
 • Pagkatapos ng 8 oras na interbensyon, maiuulat na ng pasyente na ang kanyang sakit ay nabawasan o nawala na ng tuluyan.
Independent:
 • Iulat ang lokasyon, kung gaano katagal at kung gaano katindi sa pamamagitan ng paggamit ng "PAIN SCALE 0-10".


 • Tignan ang mga nakakapagpalala o nakakapagpawala ng sakit.

 • Tukuyin at limitahan ang mga pagkain na nakakagawa ng paghihirap gaya ng maaanghang na pagkain at mga inumin kagaya ng softdrinks.

 • Hikayatin na kumain ng konti na pagkain pero gawin itong madalas.

 • Hikayatin ang pasyente sa posisyon kung saan siya komportable.

Collaborative:
 • Ipatupad ang nireseta na pandiyeta.
 • Ang sakit ay hindi laging nandyan,pero kung ito ay kasalukuyang nararamdaman, ito ay dapat ikumpara sa mga sintomas ng mga dating sakit. Ang pagkukumpara na ito ay makakatulong sa pagalam ng dyagnosis at ang pinagmulan ng padurugo at pagbuo ng mga kumplikasyon.


 • Nakakatulong sa pagtatatag ng dyagnosis at paggamot.


 • Ang mga pagkain na may "acid content", ay may epekto na makapagneutralize at makatunaw ng laman ng tiyan.


 • Ang pagkain ng "small servings" ay nakakatulong pigilan ang paghilab at pagpakawala ng gastrin sa tiyan.


 • Binabawasan nito ang tensyon sa tiyan at nakakapagbigay ng "sense of control".


 • Ang pasyente ay maaaring maging "NPO" ang diet sa una. Kapag ang pagkain sa pamamagitan ng bibig ay pwede, ang mga pagkain ay depende sa kanyang diyagnosis.
Ang layunin ay natupad.

Assessment
Nursing Diagnosis
Background Knowledge
Plan of Care
Intervention
Rationale
Evaluation
Subjective:
"Naduduwal ako na parang masusuka. ang pangit na ng aking panlasa." sinabi ng pasyente.

Objective:
 • pamumutla.
 • alibadbad.
 • hindi mapakali
 • mahina ang pagtingin sa mata tuwing ito'y kinakausap.
 • panlalamig ng balat.
T-37.5
PR-12O bpmRR- 25 cpm BP-110/8 mmHg
Alibadbad (nausea) na may kaugnay ng pangagati
ng sikmura dahil sa ulser sa tiyan
Isang hindi kanais-nais na alon tulad ng pang-amoy sa likod ng epigastryum lalamunan,, o sa buong tiyan na maaaring o hindi maaaring humantong sa pagsusuka
Pagkatapos ng isang oras na interbensyon, ang hindi magandang pakirandam ng pasyente ay mababwasan na.
Independent:
 • Panatilihin ang isang malinis na palanggana at tisyu sa loob ng maabot ng kliyente


 • Pagbibigay ng pangangalaga sa bibig pagkatapos ng pasyente magsuka
 • Manatili sa mga client na magbigay ng suporta, ilagay kamay sa balikat, at hawakan ang pampagmumog

 • Panatilihin ang isang tahimik at maaliwalas na kapaligiran


 • Iwasan ang biglaang kilusan ng client; payagan ang client na humiga pa rin


Independent:
 • Tumulong antiemetic gamot maingat; bantayan para sa masamang epekto
 • Para may nakahanda na kung sakaling maramdaman niya ang pagkaalibadbad o pagsusuka

 • ang pangangalaga sa bibig ay nakakatulong upang alisin ang lasa at amoy ng suka, nabababasan ang stimulus sa karagdagang pagsusuka
 • ang suporta ay maaaring maging helpful at umaaliw sa isang hindi maginhawa pasyente (Morse, Bottorf, at Hutchinson, 1994).

 • may mga amoy na nakakalala ng pagsusuka at alibadbad sa pasyente.

 • Ang biglaang pag-galaw ay nakakadagdag sa pagsusuka at alibadbad.
 • Mabawasan ang pakiramdam ng pagka-alibadbad.
ang layunin ay natupad.